Spomenik kulture

Ugao Gospodske 14 i Magistratskog trga 11, Zemun

link na mapu

Ugaona zgrada, podignuta u XVIII veku, sa pravougaonim unutrašnjim dvorištem, rekonstruisana je 1801. godine. Kuću je podigao grčki trgovac Dima. Od njega ju je otkupio čuveni trgovac Miloš Urošević, od čijih naslednika je, 1870. godine, zgradu kupio Stevan Marković, gradonačelnik zemunski. U vlasništvu porodice Marković nalazi se i danas. Ima sve odlike bogatih gradjanskih kuća Starog jezgra Zemuna, sa prelaza iz XVIII u XIX vek. Dvotraktnog je tipa, s podrumom, prizemljem i spratom. Oblikovana je u duhu baroka sa elementima ampira.

U poslednjem svetskom ratu stradala je od bombardovanja, tako da je prvobitna zatvorena kompozicija delimično narušena.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 648/7 od 24.12.1965.