Spomenik kulture

Rajačićeva 4, Zemun

link na mapu

Na zapadnom delu Starog jezgra Zemuna razvijanom od početka XVIII veka, položen je 1777. godine kamen temeljac za novu pravoslavnu crkvu čije građenje je finansiralo pravoslavno stanovništvo Zemuna, srpske i grčke nacionalnosti. Crkva je osvećena 1783. godine. Izgrađena je kao jednobrodna građevina sa poluobličastom apsidom, pevnicom i naosom sa tri traveja nad kojim se uzdizalo kube. Prvobitno je crkva, bez zvonika, zadržala neke tradicionalne srpsko-vizantijske elemente, slično starijim pravoslavnim crkvama u Vojvodini, ali je kasnijom rekonstrukcijom dobila današnji oblik. Na prelazu XVIII u XIX vek izgrađen je zvonik na zapadnoj strani, a 1880. crkva je temeljito prepravljena. Ispod zvonika nalazi se ukopan raritetni depozitorij za odlaganje kostiju, prema pravilima koja se i danas poštuju u Grčkoj pravoslavnoj crkvi, prvenstveno u manastirima Svete Gore.

Bogorodičina crkva je najveći hram u Starom jezgru Zemuna, jednobrodna, sa plitkim pevničkim prostorima i vitkim dvospratnim zvonikom koji izlazi iz zapadne fasade. Ima bogato izrezbaren barokni ikonostas koji je rezao piltor Aksentije, iz poznate zanatske porodice Marković, sa ikonama vrsnog i produktivnog ikonopisca i slikara klasicizma, Arsenija Teodorovića.

Crkva je restaurirana tokom 2000-2001. godine, kada je obnovljeno zidno slikarstvo, postavljen novi pod i podno grejanje. Crkva predstavlja celinu sa Domom Srpske pravoslavne crkvene opštine, sa kojim deli istu parcelu.

Službeni list grada Beograda br. 26/92