Spomenik kulture

Prvomajska 79, Zemun

link na mapu

Osnovna škola „Kraljica Marija“ je sagradjena 1901. godine za nižu pučku mešovitu školu u Francenstalu, starom zemunskom predgradju naseljenom nemačkim stanovništvom. Do 1918. godine u ovoj zgradi se nalazila nemačka osnovna škola, a zatim osnovna škola „Kraljica Marija“. Stilski jednospratan objekat sa visokim parterom koncipiran je reprezentativno i oblikovan u maniru neorenesanse. Svi principi istoricističke arhitekture, kako u kompoziciji tako i u dekoraciji, dosledno su primenjeni u prostornim i površinskim šemama zgrade.

Osnovna škola „Kraljica Marija“ predstavlja značajnu kulturno-istorijsku i arhitektonsku vrednost. Dokumentuje razvoj školstva na području grada i najbolji je primerak istoricističkog arhitektonskog koncepta izvan Starog jezgra Zemuna.

Službeni glasnik RS br. 55/07