Spomenik kulture

Avijatičarski trg 12, Zemun

link na mapu

Zgrada Komande vazduhoplovstva u Zemunu je sagradjena 1935. godine, prema projektu istaknutog arhitekte Dragiše Brašovana, na mestu zgrada nekadašnje Vojne komande u Zemunu. Po volumenu, ova zgrada je bila jedna od najvećih u Zemunu, a i danas predstavlja jedan od najdominantnijih objekata u okviru prostorne kulturno-istorijske celine Staro jezgro Zemuna. Gradjena je sa osnovom u obliku četvorougaonika, sa unutrašnjim dvorištem i predbaštom. Postavljena je kao samostalna blok-zgrada, koncipirana i kao deo zgrade Zemunske vojne komande u Glavnoj ulici broj 5, sa kojom čini urbanističku celinu. Ima prizemlje i četiri sprata iznad kojih se uzdiže proporcionalno uskladjena kula čiji je volumen, takodje, razudjen i akcentovan središnjom dominantom. Simetrični volumen glavne fasade naglašen je bočnim rizalitima prizemlja i prva dva sprata. Bočnu fasadu karakteriše ujednačen ritam gradjevinskih otvora i diskretno i odmereno postavljena voluminozna figura Ikara, koji je svojom mitološkom simbolikom vezan za značenje i namenu objekta. Objekat odlikuje originalnost, likovna izražajnost, unutrašnja dinamika i sklonost ka detalju. Zgrada Komande vazduhoplovstva u Zemunu poseduje izrazite arhitektonske i kulturno-istorijske vrednosti. Predstavlja jedno od najoriginalnijih dela arhitekte Dragiše Brašovana i značajno delo jugoslovenske moderne u periodu izmedju dva svetska rata. Autor je širokim potezima i igrom masa rešio jedinstven arhitektonski program, izrazivši istovremeno simboličnom prostornom kompozicijom specifičan sadržaj objekta. Zgrada predstavlja najveći i najznačajniji objekat izgradjen u okviru Starog jezgra Zemuna.

Službeni glasnik RS br. 30/07