Spomenik kulture

NJegoševa 43, Zemun

link na mapu

Podignuta je u periodu od 1745-1752. godine na mestu starije, slamom pokrivene drvene srpske crkve.

Jednobrodna gradjevina s poluobličastom apsidom i pevničkim prostorom zasvedena je bačvastim svodom. Na zapadnoj strani ima dvospratni zvonik s metalnom kapom. Oblikovana je i gradjena u baroknom stilu i konstrukcijama. Ima sve tipične odlike baroknih crkava podizanih u Vojvodini i Vojnoj granici u XVIII veku. U hramu se, osim visokog, bogato izrezbarenog ikonostasa iz 1762. godine sa ikonama Dimitrija Bačevića, nalaze i zidne kompozicije zemunskog slikara Živka Petrovića, ikone i zastave, kao i drugi inventar od značaja za kulturnu i privrednu istoriju Zemuna. Posebno su značajne zastave zemunskih esnafa, koje svedoče o društvenoj ulozi zanatlija u pograničnom Zemunu. Prvobitni zvonik izgoreo je u požaru 1867, a obnovljen 1870. godine. Radi ojačanja gradjevina je na severnoj i južnoj fasadi dobila kontrafore. Crkva je najstariji pravoslavni hram starog jezgra Zemuna i najstarija sakralna gradjevina sačuvana na području grada Beograda.

Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br. 2159/48 od 04.12.1948.