Spomenik kulture

Zemun

link na mapu

Osnivanje današnjeg prostora Zemunskog groblja na Gardošu vezuje se, prema starijim planovima, za period pre 1740. godine, a već sredinom XVIII veka na platou Gardoškog brega prostorno je oformljen kompleks koji čine dva groblja, a konfensionalno tri: pravoslavno, katoličko i jevrejsko, koja su i danas u funkciji. O kontinuitetu življenja na ovom prostoru svedoče delimično očuvani arheološki kulturni slojevi, a odbrambeni zid sa puškarnicama i bastionima iz 1841. godine, sačuvan kao ograda groblja, predstavlja jedan od poslednjih očuvanih delova gradskog bedema kojim je nekada bio okružen ceo Zemun. U sastavu groblja nalazi se nekoliko vrednih arhitektonskih objekata kao što su nadgroba crkva porodice Hariš, sagradjena po projektu poznatog arhitekte Svetozara Ivačkovića 1876. godine, kapela porodice Spirta i kapela na katoličkom groblju. Veliki broj nadgrobnih spomenika različitih stilskih i ikonografskih osobenosti od prvorazrednog su značaja za hronološko praćenje kontinuiteta kulturnog razvoja ovog dela grada, u rasponu od dva veka.

Službeni list grada Beograda br. 21/94