Arheološko nalazište

Zemun

link na mapu

Na granici atara sela Vojka, Ugrinovci i Nova Pazova nalazi se lokalitet Brestove medje sa ostacima naselja, nekropole i deonice rimskog puta. Lokalitet je identifikovan sa rimskom Mutatio Novitiana koja je bila postavljena na trasi rimskog puta Sirmium – Taurunum – Singidunum. Posle arheoloških iskopavanja tokom 1966. godine, prema iskopanom materijalu, karakterističnom za rimsko carsko doba i njegovoj tipološkoj i hronološkoj analizi, konstatovano je da se život u ovoj stanici odvijao od I veka do kasne antike. Stanica je podignuta na ostacima starijeg latenskog naselja koje je konstatovano pri iskopavanjima. Arheološki materijal nalazi se u zbirci Narodnog muzeja u Zemunu. Izvanredno očuvani ostaci arhitekture, komunikacije i pokretnog materijala koji se nalaze u kulturnim slojevima ove stanice, pružaju značajne podatke za izučavanje rimskog limesa, kao i rimske istorije u ovom delu Srema.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 416/5 od 13.12.1966.