Spomenik kulture

Svetosavska 22, Zemun

link na mapu

Po planovima rano preminulog, talentovanog zemunskog arhitekte Koste Atanackovića-Stanišića sagradjeni su 1909. godine Dom i škola srpske pravoslavne opštine, na čelu bloka izmedju Bežanijske, Svetosavske i Rajačićeve ulice. Zgrada je podignuta na mestu gde su bile Stara konfesionalna škola iz XVIII veka i nekadašnja gostionica „Kod Kneza Miloša“. Zdanje Srpskog doma i škole ima podrum, prizemlje i sprat. Oblikovano je u duhu neoromantizma, sa razudjenom fasadom, reprezentativno i monumentalno. Naročito je stilski bogato obradjen završni venac zdanja. Gradjevina je složenijeg sadržaja, prvenstveno je projektovana kao Dom crkvene opštine i osnovna škola, ali ima i trgovinske lokale i stanove. Različiti sadržaji uslovili su različite dispozicije pojedinih delova zgrade, mada je većinom zastupljen jednotraktni sistem. U prostornoj kompoziciji zasečenim uglom i akcentovanim završnim vencem istaknuta je svečana sala na uglu Bežanijske i Svetosavske ulice. Dom predstavlja jednu od najvećih gradjevina svog vremena u Starom jezgru Zemuna, jedno je od retkih dela arhitekte Atanackovića i svedočanstvo razvijene tradicije zemunskog osnovnog školstva.

Službeni list grada Beograda br. 21/94