Spomenik kulture

Pukovnika Milenka Pavlovića 2, Batajnica, Zemun

link na mapu

Crkva Sv. arhandjela Mihaila i Gavrila podignuta je izmedju 1780. i 1785. godine na mestu starijeg objekta iz XVIII veka, kao jednobrodna barokna gradjevina sa polukružnom apsidom, pripratom i visokim trospratnim baroknim zvonikom. Predstavlja najstariji arhitektonski spomenik i glavnu urbanističko-prostornu dominantu ovog naselja. U crkvi se čuvaju umetnička dela izuzetne kulturne vrednosti: ikonostas sa 54 ikone koje se pripisuju istaknutom srpskom baroknom slikaru Teodoru Kračunu, zatim 28 ikona poznatog zemunskog slikara XIX veka Živka Petrovića, kao i niz dela primenjene umetnosti XVIII i XIX veka i nekoliko retkih knjiško-arhivskih predmeta.

Službeni list grada Beograda br. 4/83