Spomenik kulture

Avijatičarski trg 10, Zemun

link na mapu

Zgrada Vodne zajednice sagrađena je 1908. godine kao prva zgrada podignuta na proširenom gradskom terenu dobijenom posle uklanjanja spoljnih odbrambenih šančeva. Zgradu je podigla „Zadruga za isušenje jugoistočnog Srema“ tj. Vodna zajednica koja je i danas u njoj smeštena pod nazivom „Galovica“. Radove su izvodili građevinari Franja Jenč i Josip Katinčić. Oblikovana je u stilu secesije, sa naglašenim masama u opštoj arhitektonskoj kompoziciji, koja izražava upravni sadržaj zgrade. Ima podrum, prizemlje i sprat, a 1928. godine potkrovlje je rekonstruisano i adaptirano tako da su poštovane autentične arhitektonske i stilske odlike i zadržana je autentična stambeno-poslovna namena. Zgrada Vodne zajednice spada među značajnije reprezentativne građevine Starog jezgra Zemuna. Svojim sadržajem predstavlja jednu od važnih ustanova, koja se osamostalila posle duge tradicije hidrotehničke struke Zemuna. Njena vrednost proističe i iz toga da je kao objekat posebne namene značajna za razvoj privrede i hidrotehnike početkom prošlog veka u jugoistočnom Sremu.

Službeni glasnik RS br. 51/13