Spomenik kulture

Glavna 23, Zemun

link na mapu

Reprezentativna ugaona stambeno-poslovna jednospratnica, podignuta 1823. godine i dogradjena prema Dubrovačkoj ulici 1908. godine. Zgrada je dvotraktnog tipa. Zidana je opekom. Medjuspratne konstrukcije su svodne i arhitravne. Namena je dvojna, u prizemlju su lokali, a na spratu stanovi. Plitka, svedena plastika glavne fasade oblikovana je u duhu ampira, što je čini jednom od najskladnijih medju gradjanskim kućama Starog jezgra Zemuna. Markantni ugaoni erker ističe reprezentativni položaj kuće na raskršću. Sunčani sat na fasadi prema Dubrovačkoj ulici raritet je posebnih vrednosti.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture APV br. 220 od 27.02.1951.