Spomenik kulture

Glavna ulica 7, Zemun

Zgrada štamparije Karamata

link na mapu

Podignuta je na prelazu HVIII u XIX stoleće. Ima podrum, prizemlje i sprat. Oblikovana je u duhu baroka s elementima klasicizma. Fasade su joj simetrično komponovane sa ujednačenim ritmom prozora izmedju lezena. Prostorna kompozicija zgrade odlikuje se jednostavnošću i karakterističnim strmim krovom. Zidana je opekom u blatu. Konstrukcije su joj delom svodne, delom arhitravne. Dvotraktnog je tipa. Prizemlje je namenjeno trgovini, a sprat stanovanju. Pripadala je čuvenoj porodici Stefanović-Vilovski. U njoj je krajem prošlog veka bila smeštena štamparija Jove Karamate, u kojoj su se štampala značajna književna dela nacionalne kulture. Jedno vreme bio je tu hotel „Evropa“. Osim arhitektonskih odlika, koje je stavljaju u red najznačajnijih primeraka gradjanske arhitekture, zgrada ima ambijentalne i urbanističke vrednosti, kao ugaoni objekat koji fiksira deo regulacije ulične mreže iz XVIII veka.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 870/7 od 31.12.1963.