Spomenik kulture

Glavna 45, Zemun

link na mapu

Stambeno-trgovačka jednospratnica, podignuta oko 1800. godine. Sastoji se od podruma ispod dela zgrade, prizemlja, sprata i karakterističnog visokog krova. Gradjena je od tvrdog materijala, dvotraktnog je tipa i dvojne namene. Oblikovana je u stilu ampira. Fasada je simetrično komponovana sa glavnim kolskim ulazom u sredini. Na glavnom ulazu se nalazi jedna od najlepših primeraka sačuvanih stilskih kapija u Starom jezgru Zemuna. Zgrada predstavlja reprezentativni primerak bolje gradjanske kuće svog vremena i sa susednim kućama u bloku čini jedinstvenu ambijentalnu celinu.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 219 od 27.02.1951.