Spomenik kulture

Grobljanska 5, Zemun

Hariševa kapela

link na mapu

Kapela je sagradjena oko 1874-1875. godine i posvećena svetom velikomučeniku Dimitriju, patronu porodice Petrović. Kapelu je podigao Grigorije Hariš, zemunski trgovac, a na osnovu zaveštanja supruge Marije, rodjene Petrović. Stvaraoci Hariševe kapele su arhitekta Svetozar Ivačković, projektant, Josif Marks, gradjevinar, Pavle Simić, slikar ikonostasa i zanatlije Jovan Kistner, drvorezbar i Samuel Kolmajer, zlatar ikonostasa. Kapela je oblikovana u neovizantijskom stilu, sa osnovom u vidu upisanog krsta, sa jednim kubetom na osmostranom tamburu. Ikonostas je poslednji rad Pavla Simića, radjen 1874. godine u stilu klasicizma. Hariševa kapela predstavlja značajno arhitektonsko-umetničko i memorijalno svedočanstvo o Zemunu i zemunskim porodicama krajem prošlog veka. Osim vezanosti za istoriju dve poznate gradjanske porodice Petrović-Hariš, kapela je i značajno ostvarenje Svetozara Ivačkovića, jednog od istaknutih srpskih arhitekata kraja XIX i početka XX veka. Ikone svedoče o visokom umetničkom dometu Pavla Simića, slikara epohe srpskog klasicizma.

Službeni list grada Beograda br. 26/92