Spomenik kulture

Kej oslobodjenja 8, Zemun

link na mapu

Stara kapetanija u Zemunu je sagradjena 1908. godine za parobrodsku putničku stanicu, po planovima bečkog arhitekte Remela. Prizemna izdužena gradjevina, koncipirana kao slobodni paviljon sa arkadama prema obali, simetrično je komponovana u postsecesijskom duhu sa pojednostavljenom dekoracijom. Centralni deo objekta iz kojeg se razvijaju dugačka krila, istaknut je višim volumenom i dvostrukim lomljenim krovom. Krov je pokriven eternit pločama koje se kao vrsta pokrivača na Staroj kapetaniji javljaju medju prvima u Zemunu. Sadržaj agencijske i saobraćajne stanice adekvatno je odražen u arhitektonskoj kompoziciji. Vremenom je zgrada prepravljena, zatvorene su arkade na levom krilu prema reci Dunav. Od starijih zgrada nekadašnjeg brodskog ureda iz 18. i 19. veka, nijedna nije sačuvana, tako da je u ovom zdanju sadržana značajna istorijska uloga Zemuna u rečnom saobraćaju dunavskog sliva. Od 1985. godine u zgradi se nalaze renomirana likovna galerija „Stara kapetanija”, sedište Društva likovnih i primenjenih umetnika Zemuna, koja danas broji preko sto pedeset članova i redakcija uglednog časopisa za likovne i vizuelne komunikacije „Likovni život”. Poslednje tri decenije je sedište kulturnog i likovnog života grada Beograda.

Službeni glasnik RS br. 35/13