Spomenik kulture

Zemun

link na mapu

Srednjovekovna utvrdjenja Zemuna sačuvana su u ostacima citadele tzv. gotskog tipa. Četvorougaoni zamak, sa po jednom kružnom kulom na svakoj strani, sačuvan je u delovima spoljnih zidova i kula u visini do 2 metra. Zamak je orijentisan prema pomoćnim stranama sveta, sa stranama dužine 32.60, 30.15, 32 i 30.80 m i prosečnim promerom kula od 10 m. Zidovi su od lomljenog kamena, obloženi opekom u krečnom malteru.

U izvorima se pominje još u IX veku, a zatim često posle XII veka. Smatra se da su postojeći zidovi iz XIV ili XV veka. Na Prandšteterovoj minijaturi iz 1608. godine zamak je sačuvan i pokriven, dok se na panoramama Zemuna već od XVIII veka nalazi u ruševinama. Ruševine zamka predstavljaju najstarije ostatke starog Zemuna.

Rešenje Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture br. 963/48 od 17.6.1948.