Spomenik kulture

Bulevar kralja Aleksandra 17, Palilula

link na mapu

Crkva Sv. Marka podignuta je na starom kultnom mestu. Prvobitna crkva sagradjena je tridesetih godina XIX veka, kao grobljanska crkva. Ova jednobrodna, skromno dekorisana crkva bez kubeta, srušena je u Drugom svetskom ratu. Nova crkva izvedena je po projektu arhitekata braće Petra i Branka Krstića koji su na konkursu dobili prvu nagradu. Kamen temeljac postavljen je 8. maja 1931. godine. Uslov konkursa da crkva liči na Gračanicu nije bilo moguće usaglasiti sa savremenim metodama u projektovanju. Razlike izmedju „uzora“ i „kopije“ pojavljivale su se u programu, veličini, proporcijama, pa i oblicima. Projektanti su u svom delu sačuvali uspomenu na Gračanicu, ali su ostvarili sopstveno autorsko delo. Crkva spolja najpre deluje monumentalnošću, razudjenošću masa, bogatstvom arhitektonskih formi, potom prijatnom bojom crvenog grzanskog peščara. Elementi oblikovanja preuzeti su iz srednjovekovnog nasledja, ali je njihov sklop originalan. Podizanje crkve pada u doba naglašene uloge Beograda kao centra države, te su u njenom fizičkom izgledu izražene dominantne ideje tokova društvenog razvoja. Zahvaljujući monumentalnim dimenzijama, kao i istaknutom prirodnom položaju, crkva Sv. Marka igra važnu ulogu u silueti Beograda.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 1509/1