Spomenik kulture

Osmana Djikića 20, Palilula

link na mapu

Vila Prendić u Beogradu podignuta je 1932-1933. godine, kao zgrada Jovana i Dragojle Prendić. Autor projekta je istaknuti srpski arhitekta Milan Zloković. Urbanistički je pozicioniran kao slobodnostojeći objekat na regulacionoj liniji, sa frontalnim delom orijentisanim ka parku, spratnosti – podrum, prizemlje i jedna etaža. Karakteristična je izražena dinamika stepenovanjem masa. Pored stambene, u autentičnom konceptu objekat je imao i funkciju lekarske ordinacije. Objekat reprezentuje uticaj arhitekture Adolfa Losa (Adolf Loos). Karakterističan je tretman arhitektonskih masa, odnosno izdvojena partija sa spoljnim stepeništem iz kubičnog volumena objekta. Unutrašnja organizacija prostora je morala da pomiri dve funkcije, stanovanje i rad (lekarsku ordinaciju), jasno odvojene na različitim nivoima i sprovedene kroz, za Zlokovića svojstven tretman raumplana. Dva odeljenja lekarske ordinacije (čekaonica i sama ordinacija) smešteni su u odvojenom kubusu kuće, u nivou ulice, a stambeni prostor je podignut za jedan metar od nivoa ordinacije. Tako koncipiran funkcionalni raspored prostora dobija svoj odraz u arhitektonskom konceptu masa. Stambeni prostor je podeljen na javni, reprezentativni deo (hol, salon i trpezarija) u visokom prizemlju; servisni deo (kuhinja, ostave, toalet) na istom nivou u dubini kuće iza ordinacije i u podrumu; i na privatni deo (spavaći blok, kupatilo i garderoba) na spratu. U ovoj kući sublimiran je autentičan modernistički duh, koji beogradsku arhitekturu približava evropskim uzorima.

„Sl. glasnik RS“ br. 27/20