Spomenik kulture

Karnegijeva 2, Palilula

link na mapu

Zgrada Arhiva Srbije podignuta je 1928. godine po projektu arhitekte Nikolaja Krasnova. Jedna je od retkih javnih zgrada sagradjenih upravo za ovu namenu. Projektovana je u duhu monumentalnog akademizma sa izraženom plastičnom dekoracijom na glavnoj fasadi.

U depoima Arhiva Srbije čuvaju se fondovi ustanova nastalih u Kneževini i Kraljevini Srbiji do 1918. godine, fondovi nastali u Kraljevini Jugoslaviji i pod okupacijom u II svetskom ratu, kao i lični fondovi i zbirke iz tog perioda. Oni čine izvor za proučavanje istorije Srbije od njenog stvaranja do 1941. godine. Pored fondova centralnih državnih institucija (unutrašnji poslovi i pravosudje, spoljni poslovi, prosveta i kultura, finansije i privreda), sačuvani su i fondovi pojedinačnih ustanova u oblasti nauke, umetnosti, prosvete i kulture. Grupu ličnih i porodičnih fondova čine dokumenti koji se odnose na život i rad državnika, političara, naučnika, književnika, kulturnih i javnih radnika. Ovi fondovi imaju izuzetan značaj budući da obuhvataju gradju koja je nastala delatnošću njihovih tvoraca zajedno sa prepiskom drugih ličnosti koje su igrale vidnu ulogu u društvenom životu.

Službeni list grada Beograda br. 23/84