Spomenik kulture

Bulevar kralja Aleksandra 69, Palilula

link na mapu

Hotel „Metropol“ sagradjen je izmedju 1954. i 1958. godine i predstavlja adaptaciju nedovršene zgrade Doma Centralnog komiteta omladine Jugoslavije, koja je izvedena prema projektu arhitekte Dragiše Brašovana. Izgradnja hotela vremenski pripada trećoj fazi Brašovanovog stvaralaštva, u kojoj arhitekta pokušava da se prilagodi novim, bitno drugačijim istorijskim, arhitektonskim i stilskim opredeljenjima. Projekat savremenog i funkcionalnog hotelskog objekta predstavlja prvu modernu posleratnu zgradu ove vrste, koja teži da se nametne kao autonomna gradjevina nezavisno od svog urbanog ambijenta.

Hotel je zamišljen kao visoka kubična masa stereometrijskih formi, upotpunjena nižim aneksima prema ulici i parku Tašmajdan. Smirenost glavne fasade proizilazi iz njene svedene dekorativnosti, koju čini šablon linearno uokvirenih prozorskih redova. Prozorski otvori u najvišim zonama gradjevine oživljeni su variranjem veličine i položaja i povezivanjem u jedinstvenu celinu. Na ovom objektu Brašovan je ostvario spoj doslednog sprovodjenja principa modernističke arhitekture sa funkcionalističkim zahtevima vremena u kom je objekat nastao.

Službeni glasnik RS br. 32/01