Spomenik kulture

Veliko Selo, Palilula

link na mapu

Podignuta je u prvim decenijama XIX veka, u vreme intenzivnog trgovačkog prometa sa Austrijom. Stara mehana, u ono vreme, bila je stecište trgovaca-putnika i meštana. Po svom arhitektonskom tipu, predstavlja simbiozu moravske i vojvođanske seoske kuće, veoma uspeo primer koegzistencije ova dva oprečna, mada teritorijalno bliska tipa narodne arhitekture. Građena je na bondručnoj konstrukciji sa ispunom od kamena i ćerpiča, a pokrivena biber crepom. Po svom istorijskom i sociološkom značaju, Stara mehana u Velikom Selu predstavlja materijalizovani izraz ekonomskog stanja, građevinskih i likovnih shvatanja, ukusa i društvenih stremljenja sredine u kojoj je nastala. Osim značaja u okviru istorijskog razvoja Velikog Sela, Stara mehana svojim za ono vreme monumentalnim izgledom predstavlja i spomenik vitalnih potreba jedne društvene sredine u večitoj borbi za veće materijalno blagostanje i socijalni prosperitet. Sa aspekta razvoja narodne arhitekture, Stara mehana poseduje značaj kao prekretnica ka formiranju tzv. novije seoske kuće koja će dominirati u Srbiji tokom prve polovine XIX veka.

Službeni list grada Beograda br. 19/81