Spomenik kulture

Ljubomira Stojanovića 9, Palilula

link na mapu

Kuća je podignuta za Milutina Milankovića, profesora Univerziteta, 1927. godine, po projektu arhitekata Svetozara Jovanovića, Petra Krstića i Mihaila Radovanovića. Predstavlja relativno skromnu gradsku vilu zidanu na osnovu tipskog projekta za kuće novoformirane Profesorske kolonije. Rešenje osnove se zasniva na tradicionalnoj shemi reprezentativnih prostorija prema ulici i sporednih prema dvorištu. Fasade su rešene jednostavno, sa erkerom, kao dominantom na I spratu. Sem kao eksponent ideje o kolonijama, odnosno vrtnim gradovima, kuća je značajna i kao delo koje su potpisale poznate beogradske arhitekte.

Prevashodni značaj objekta leži u činjenici da je u njemu živela i stvarala jedna od znamenitih ličnosti, ne samo srpske, već i svetske nauke, profesor i akademik Milutin Milanković (1879-1958), naučnik koji je objavio više od sto radova, konsekventno se bavio vektorskim metodom i prvi na Balkanu predavao Ajnštajnovu teoriju relativiteta. NJegovo naučno interesovanje se kretalo od problema nastave matematike u srednjim školama, preko gradjevinskih konstrukcija i reforme Julijanskog kalendara, do čuvenih geofizičkih teorija, kakva je astronomska teorija glacijalnih doba, koja ga je proslavila u svetu nauke. Bio je vanredni član SANU, dopisni član JAZU i Nemačke akademije prirodnjaka u Haleu. NJemu u čast jednom krateru na Mesecu dato je njegovo ime, kao i jednom asteroidu u Sunčevom sistemu.

Službeni glasnik RS br. 32/01