Spomenik kulture

Bulevar kralja Aleksandra 67, Palilula

link na mapu

Zgrada Pravnog fakulteta je gradjena od 1936. do 1940. godine prema projektu arhitekte Petra Bajalovića, uz pomoć i razradu projekta prof.arh. Petra Anagnostija. Izvedena je u modernističkom stilu, funkcionalnog je rešenja i bezornamentalnog oblikovanja, sa naglašenom ulaznom partijom na uglu. Arhitekta Bajalović je vrednovao lokaciju koja je bila odredjena za podizanje zgrade Pravnog fakulteta kao ugaonu lokaciju, tako da je obratio pažnju na oblikovanje fasada ka obe ulice, a kao poseban akcenat formirao je impozantnu ulaznu partiju na uglu. Osnova zgrade ima oblik zaobljenog trougla. Ceo korpus gradjevine deluje veoma dinamično zbog sučeljavanja kubičnih i zaobljenih formi koje se neprekidno smenjuju, kao i velikog kontrasta mirnih fasadnih površina i monumentalne ulazne partije. Ravne fasade naglašene su jedino horizontalama plitkih potprozornih venaca. Na rizalitima prema ulici istaknute su vertikale u obliku medjuprozorskih ravnih pilastera. Fasada prema parku i hotelu „Metropol“ je krajnje funkcionalistički rešena sa ravnim zidnim masama i prozorskim otvorima.

Zgrada Pravnog fakulteta je delo arhitektonsko-urbanističkih vrednosti, kao ugaoni objekat izveden u skladu sa modernističkim konceptom, koji u značajnoj meri artikuliše širi prostor i kojim započinje deo kompleksa fakultetskih objekata. Kao prva gradjevina namenski gradjena za potrebe Pravnog fakulteta, jedne od najstarijih ustanova visokog obrazovanja u Srbiji, ima i kulturno-istorijsku vrednost.

Službeni glasnik RS br. 73/07