Spomenik kulture

Ljubomira Stojanovića 25, Palilula

link na mapu

Porodična kuća beogradske slikarke Ljubice Luković, sestre Nadežde i Rastka Petrovića, sagradjena je u periodu od 1928. do 1935. godine kao tipična kuća Profesorske kolonije.

Bogata zaostavština porodice Petrović, vezana za život i rad Mite Petrovića (1852-1911), književnika i naučnog radnika, slikarke Nadežde Petrović (1873-1915) i književnika Rastka Petrovića (1898-1949), koju je Ljubica Luković sakupila i poklonila Narodnom muzeju u Beogradu, danas čini postavku muzeja. Muzej sadrži kolekciju slika i skice Nadežde Petrović, privatnu prepisku članova porodice, zbirku umetničkih dela i predmeta koji su pripadali Rastku Petroviću, putopisne filmove, gramofonske ploče i ostale predmete koji omogućavaju sagledavanje života i stvaralaštva ovih značajnih ličnosti, bez kojih je naša skorija kulturna prošlost nezamisliva.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 884/2 od 23.09.1974.