Znamenito mesto

Tašmajdan, Palilula

link na mapu

Mesto na Tašmajdanu, na kome je pročitan hatišerif 1830. godine, nalazi se uz crkvu Svetog Marka i predstavlja istorijsko svedočanstvo razvoja srpske državnosti. Humka sa koje je hatišerif pročitan, po nalogu Miloša Obrenovića, ogradjena je neposredno nakon dogadjaja, što potvrdjuje da je u to vreme postojala svest o značaju ovog političkog i pravnog akta za istoriju Srba. Ovim hatišerifom sultana Mahmuda Srbija je dobila unutrašnju autonomiju, Miloš Obrenović proglašen za kneza a Srbima je omogućena sloboda vere i pravo izbora mitropolita. Na osnovu ovog akta stvorena je nova državna organizacija i započet razvoj državno-pravnih institucija što je vodilo potpunom osamostaljivanju Kneževine Srbije.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 818/4 od 30.12.1968.