Arheološko nalazište

Karaburma, Palilula

link na mapu

Prilikom izgradnje nove Karaburme, vršena su sistematska zaštitna iskopavanja koja su dala značajne rezultate za proučavanje praistorije Beograda, šireg područja Podunavlja i Panonije. Otkopano je oko 100 grobova spaljenih pokojnika, iz doba keltskog latena. Osim toga, otkriveno je 230 grobova iz bronzanog doba, kao i naselja iz neolitskog, bronzanog i gvozdenog doba. Širok dijapazon praistorijskih kultura na tako uskom terenu veoma je retka pojava na našim nalazištima. Prvi nalazi iz oko stotinu spaljenih grobova vezuju se za Singidunum i predstavljaju za sada najbogatiju kolekciju keltske provenijencije sakupljenu na jednom mestu, jedinstvenu u srednjoj Evropi. Nekropola od 230 grobova najveća je, do sada otkrivena, na području Beograda. Brojne urne i predmeti od metala čine bazu za proučavanje materijalne i duhovne kulture bronzanodopskih kultura našeg tla. Jedan od najvažnijih i do sada nedovoljno istraženih delova Praistorijske Karaburme predstavljaju naselja iz raznih vremenskih faza, od kojih najstarije pripada badenskoj i salkuca kulturi.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 125/2 od 07.02.1974.