Spomenik kulture

Albanske spomenice 17, Palilula

link na mapu

Zgrada je gradjena je u periodu od 1933. do 1936. godine. Projektovao ju je arhitekta Jan Dubovi, jedan od osnivača Grupe arhitekata modernog pravca u Beogradu. Spomenička svojstva zgrade ogledaju se u veoma uspešnom arhitektonskom rešenju raznorodnih funkcija (poslovni prostor i stanovanje), kao i u oblikovnom rešenju arhitektonskog korpusa, ostvarenom u duhu čistog modernizma, koji je krajem treće decenije XX veka u Beogradu još u začetku, i kao arhitektonska misao i kao umetnički pravac. Kako se u svom autentičnom obliku sačuvao do danas, ovaj objekat je značajan za proučavanje arhitekture Beograda, kao i razvoja arhitekture u Srbiji. Osim toga, objekat predstavlja i značajno realizovano delo istaknutog autora.

Službeni list grada Beograda br. 26/92