Arheološko nalazište

Višnjica, Palilula

link na mapu

Zaštićeno nalazište obuhvata utvrdjenje Ad Octavum i nekropole u neposrednoj blizini. Ad Octavum je vizantijsko utvrdjenje koje je u VI veku podigao car Justinijan. Pravougaonog je oblika, površine oko 180 h 100 m, okruženo masivnim bedemima debljine pet metara, koji su gradjeni od tesanika vadjenih u obližnjem kamenolomu. Brojni fragmenti keramike, opeka, crepova i jedva vidljivi obrisi zidova unutar bedema, govore o stambenim zgradama koje su postojale u sklopu ovog lokaliteta. Ostaci arhitekture potvrdjuju istorijske podatke o snažnom utvrdjenju u sklopu limesa, sagradjenom kao zaštita vizantijske teritorije od upada varvarskih plemena stacioniranih na levoj obali Dunava. Objekat se nalazio na osmoj rimskoj milji od Singidunuma, a zapadno od njega prostiru se nekropole. Sahranjivanje je vršeno u grobovima izvedenim od opeke ili slobodnim ukopavanjem u zemlju. Mali broj grobova sadrži grobni inventar koji se sastoji od gledjosane keramike, skromnog nakita, gvozdenih ostataka aplika sa odela i orudja. Utvrdjenje sa nekropolama, kao i konstatovani tragovi starijih i mladjih kultura (rimske i srednjovekovne) na još neispitanim delovima, govore da je ovaj teren bio nastanjen tokom dužeg perioda, od antike do kasnog srednjeg veka.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 1/2 od 12.06.1965.