Spomenik kulture

Makenzijeva 3, Vračar

link na mapu

Zgrada Socijalističkog narodnog doma sagradjena je 1888. godine i pod nazivom „Sala mira“ svečano otvorena 1889. godine. Podigao je Škotlandjanin Fransis H. Mekenzi, humanist i dobrotvor, na imanju „Simićev majur“ koje je kupio 1880. godine.

Ovaj objekat imao je kroz istoriju raznovrsne namene, bio je centar za okupljanje i prosvećivanje (jedno vreme je tu bila i Slikarska škola Kirila Kutlika). Najznačajnija delatnost u „Sali mira“ počinje 1910. godine kada su imanje kupili Srpska socijaldemokratska stranka i Glavni radnički savez i kada ova zgrada postaje Socijalistički narodni dom – centar organizovanja i razvijanja ideje socijalne demokratije i radničkog pokreta i simbol borbe proleterijata. Tu su organizovane prvomajske radničke manifestacije, održavani kongresi, brojni skupovi, vodjena borba za opšte pravo glasa, kao i borba protiv ratnih priprema i naoružanja. U zgradi je bila smeštena uprava Srpske socijaldemokratske stranke, Glavni radnički savez, delovala Socijalistička radnička partija (komunista), Radnički savez iz Beograda, redakcije lista „Radničke novine“ i časopisa „Borba“, „Socijalistička knjižara“ i štamparija „Tucović“ i „Narodni bioskop“. Zgrada je porušena s namerom da se rekonstruiše u okviru novog objekta na Slaviji.

Službeni list grada Beograda br. 19/81