Spomenik kulture

Kneza Miloša 1, Vračar

link na mapu

Prvobitna kuća je podignuta devedesetih godina XIX veka kao prizemni stambeni objekat, a dozidana izmedju 1913. i 1914. godine po projektu arhitekte Petra Bajalovića. Osnovana 1911. godine kao muzičko-pedagoška institucija, Muzička škola „Stanković“ nesumnjivo spada u red onih ustanova koje su udarile temelje našoj muzičkoj kulturi. Ona je odigrala pionirsku ulogu u počecima i daljem razvoju muzičkog života naše sredine, jer je sve do početka II svetskog rata, kada je osnovana Muzička akademija u Beogradu, ona, zajedno sa Muzičkom školom „Mokranjac“, predstavljala jedini izvor svih muzičkih kadrova – kompozitora, muzičkih umetnika, muzikologa, pedagoga – za rad ne samo u Beogradu i Srbiji, već i znatno šire. Kroz ovu školu prošli su kao učenici, nastavnici ili direktori bezmalo svi oni koji su predstavljali ili još uvek predstavljaju okosnicu naše muzičke kulture. Doprinos Muzičke škole toj kulturi je neprocenjiv, a njena istorija je, u stvari, istorija razvoja muzičkog života naše sredine, pošto su nastavnici, a kasnije i njeni svršeni učenici, u isto vreme bili nosioci svih vidova muzičkog stvaralaštva. Koncertni život, opera, kamerni ansambl, filharmonija, druge muzičke škole, Muzička akademija, sve je to na neki način proisteklo iz rada i rasta Muzičke škole „Stanković“.

Službeni list grada Beograda br. 16/87