Spomenik kulture

Krunska 51, Vračar

link na mapu

Porodična kuća Djordja Genčića, koji je odigrao važnu ulogu u političkom životu Srbije u poslednjim decenijama XIX veka, podignuta je izmedju 1927. i 1929. godine, prema projektu arhitekte Dragiše Brašovana. Po svojim arhitektonskim i stilskim karakteristikama, zgrada pripada grupi objekata na kojima je arhitekta Brašovan započeo proces postepenog modernizovanja akademskih formi, koji se pre svega ogleda u istom tretmanu svih fasada gradjevine. Koncipirana je kao gradjevina kubičnog volumena, sa akademski raščlanjenom fasadom, kojom dominira ulazni deo, rešen u formi trijumfalnog luka. Fasada je oživljena pravilnim rasporedom prozorskih niša i parovima udvojenih stubova sa jonskim kapitelima. Ravnotežom masa i svedenošću dekoracije nagovešteno je približavanje modernom arhitektonskom izrazu. Od 1952. godine u zgradi je smešten Muzej Nikole Tesle, posvećen životu i delu čuvenog svetskog naučnika. Muzej čuva obimnu Teslinu naučnu i ličnu zaostavštu.

Službeni list grada Beograda br. 16/87