Spomenik kulture

Trnska 25, Vračar

link na mapu

Kuća predstavlja istorijski spomenik vezan za jednog od najistaknutijih komandanata srpske vojske, vojvodu Petra Bojovića (1853-1945). U ovoj kući Petar Bojović je živeo i radio od 1928. godine do svoje smrti. Po završenoj Vojnoj akademiji i nakon generalštabne pripreme bio je na raznim vojnim dužnostima, jedno vreme i načelnik Glavnog generalštaba. Učestvovao je u ratovima 1876-1878, 1885-1886, 1912-1913, a najviši doprinos dao je u ratu 1914-1918. godine. Komandovao je Prvom armijom, zatim je postavljen za komandanta trupa Novih oblasti. Decembra 1915. nasledio je vojvodu Putnika na položaju načelnika Štaba Vrhovne komande. Rukovodio je reorganizacijom srpske vojske na Krfu i operacijama 1916. za osvajanje Kajmakčalana i Bitolja. Od juna 1918. ponovo je komandovao Prvom armijom pri proboju Solunskog fronta.

Rešenje Republičkog zavoda za zaštitu spomenika br. 1219 od 23.11.1957.