Spomenik kulture

Mišarska 11, Vračar

link na mapu

Kuća Bogdana Gavrilovića, nastavnika Velike škole, profesora Tehničkog i Filozofskog fakulteta, rektora Beogradskog univerziteta, akademika i predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, izgradjena je krajem 1898. ili početkom 1899. godine. Predstavlja relativno skromnu gradjansku kuću, tradicionalno okrenutu ka dvorištu, sa fasadom oblikovanom u akademskom maniru, sa dosledno sprovedenom podelom po horizontali i svedenom dekorativnom plastikom. Značaj objekta proističe iz činjenice da je u njoj živeo i radio dr Bogdan Gavrilović (1863-1947), ugledni matematičar i humanista, koji se više od pola stoleća aktivno bavio kulturnim, prosvetnim i naučnim radom. U kući je sačuvana lična zaostavština koja svedoči o ovoj istaknutoj ličnosti srpske prosvete i kulture. Osim toga, kuća predstavlja solidno ostvarenje beogradske akademske arhitekture s kraja XIX veka.

Službeni glasnik RS br. 51/97