Spomenik kulture

NJegoševa 1, Vračar

link na mapu

Dom Društva za ulepšavanje Vračara sagradjen je 1902. godine prema projektu arhitekte Milana Antonovića. Ova jednospratna, poslovno-stambena zgrada, sa arhitektonskom strukturom koja je zadržala tradicionalne odlike akademske arhitekture, prva je u Beogradu dobila secesijske elemente – završnu atiku, stepenišnu ogradu od kovanog gvoždja, ukomponovane inicijale Društva i godinu gradnje, kao i centralni motiv na glavnoj fasadi. Izostao je središnji rizalit, a umesto uobičajenog prozora i balkona iznad glavnog ulaza, nalazi se polje sa mozaičnom kompozicijom. Bočni rizaliti su izdvojeni pilastrima i hromatski obradjenim površinama koje komuniciraju sa središnjim mozaičnim motivom, a upotrebljeni plastični motivi, mada se javljaju na uobičajenim mestima, oko prozora, na kapitelima, na atici, predstavljaju nove figuralne, biljne i geometrijske stilizacije.

Zgradu je podiglo Društvo za ulepšavanje Vračara, osnovano 1884. godine, sa ciljem da se stara o uredjenju i ulepšavanju istočnog i zapadnog Vračara i ona je, od podizanja do ukidanja Društva 1941. godine, služila kao njegovo sedište.

Službeni list grada Beograda br. 23/84