Spomenik kulture

Internacionalnih brigada 76, Vračar

link na mapu

Sopstvenu porodičnu kuću na Kotež-Neimaru arhitekta Milan Zloković je projektovao i sagradio 1927. godine. Projekat ove kuće, na kojem je arhitekta Zloković prvi put bio u mogućnosti da ostvari svoje progresivne ideje, predstavlja anticipaciju modernističkog pokreta u srpskoj medjuratnoj arhitekturi. Umesto uobičajenog akademskog načina isticanja arhitekture ugaonog objekta, dramatični ugao Zlokovićeve kuće postignut je ukrštanjem dva trodimenzionalna sistema kompozicije volumena. Približavanje modernističkom shvatanju arhitekture ostvareno je primenom tzv. „slobodnog plana“, racionalnom koncepcijom bezornamentalne kubične strukture i dinamičnim komponovanjem masa. Karakterističan detalj u spoljnoj obradi predstavljaju lučni otvori na frontu prizemne zone i reljefi u poljima izmedju prozora sprata. Originalnim, modernim rešenjem kuće arhitekta Zloković je stvorio novi, moderan identitet okolnog urbanog prostora. Arhitekta Milan Zloković (1898-1965) jedna je od markantnih figura srpske arhitekture XX veka. Kao jedan od osnivača Grupe arhitekata modernog pravca (1928) imao je presudan uticaj na prodor novih ideja u tada konzervativnu srpsku sredinu. U kući se čuva bogata zaostavština koja omogućava rasvetljavanje njegove svestrane ličnosti.

Službeni list grada Beograda br. 26/92