Spomenik kulture

Resavska 28, Vračar

link na mapu

Dom Udruženja novinara Srbije sagradjen je 1934. godine po projektu arhitekte Ernesta Vajsmana, kao izuzetno moderna, potpuno bezornamentalna gradjevina kubične forme naglašena horizontalama spratova i akcentovana završnom povučenom etažom.

Novinarski dom predstavlja jedan od najznačajnijih objekata u Beogradu koncipiranih u modernom duhu. Osim arhitektonskih vrednosti značajan je i kao mesto okupljanja novinara, publicista, pisaca i najistaknutijih ličnosti iz kulturnog života Srbije.

Službeni glasnik RS br. 51/97