Spomenik kulture

Kornelija Stankovića 16, Vračar

link na mapu

Kuća Flašar je sagradjena 1932. godine prema projektu arhitekte Milutina Borisavljevića. Koncipirana je kao porodična vila pravougaone osnove, prvobitno sa jednim spratom, i sa potpuno simetričnim rasporedom prostorija. Vila je izvedena u duhu akademske tradicije, sa monumentalnim, udvojenim pilastrima duž čitave fasade, koji se završavaju elegantnim jonskim volutama. Krov je ravan, oivičen balustradom sa ukrasima u obliku urni. Prozori u prizemlju, kao i ulaz u kuću, lučnog su oblika sa „slepim“ balustradama ispod, dok su prozori na spratu pravougaoni prozori-balkoni sa ogradama od kovanog gvoždja. Naročito je interesantan ukrasni detalj iznad ulaznih vrata koji čitavom izgledu celine daje svečan karakter. Ulaz u kuću nalazi se na glavnoj, uličnoj fasadi, u središnjoj zoni prizemlja, u takvom rasporedu otvora i površina koji jasno oslikava i unutrašnji sklop prostorija. Iako se kuća nalazi na terenu izmedju dve ulice, od kojih je ona kojoj je okrenut ulaz u kuću osetnog pada, ništa ne narušava njenu skladnu čvrstinu, već naprotiv, kuća dominira terenom na kome se nalazi. Godine 1936. kuću je od vlasnika otkupio Ignjat Flašar, nakon čega je nadzidan sprat sa terasom, za koji je arhitekta Milutin Borisavljević takodje izradio projekat. Nadzidani deo kuće ne obuhvata čitavu površinu krova već samo jednu polovinu, dok je druga iskorišćena kao terasa.

Službeni glasnik RS br. 73/07