Spomenik kulture

ugao Bulevara oslobodjenja 61 i Rudničke ulice 1, Vračar

link na mapu

Zgrada auto servisa „FIAT“ u Beogradu gradjena je u periodu 1939-42. godine, prema projektu arhitekte Milana Zlokovića, jednog od osnivača „Grupe arhitekata modernog pravca“ i najistaknutijih beogradskih arhitekata modernista u periodu izmedju dva svetska rata. Završni radovi na traktovima u Rudničkoj ulici su izvedeni nakon Drugog svetskog rata. Asimetrični kaskadni ugaoni objekat je kompleks prostora u kome su planirane javno-poslovna, stambena i proizvodno-servisna namena, pa su funkcionalno prvobitno bili odvojeni: prodajni salon u prizemlju glavnog trakta, sa stanovima na ostalim etažama, garaža u središnjem i radionice u najnižem traktu u Rudničkoj ulici. Svaki trakt je različito tretiran, po formi i materijalizaciji. Po poziciji, kaskadnom gabaritu i čisto modernističkom konceptu osnove i fasade predstavlja kompleks izuzetnih arhitektonsko-urbanističkih vrednosti. Jedan je od najznačajnijih primera beogradske moderne arhitekture i retkost u vreme zamaha monumentalizma pred Drugi svetski rat. U konceptu objekta se prepoznaju principi evropskog internacionalnog stila, sa novinama u pogledu konstrukcije, upotrebe novih materijala, funkcionalizma u oblikovanju unutrašnjeg prostora koji se odražava i na organizaciji fasadnog platna.    

„Sl. glasnik RS“ br. 15/19