Spomenik kulture

Kursulina 35, Vračar

link na mapu

Prizemna porodična kuća, izgradjena 1905. godine za sveštenika Mihaila Popovića, po projektu arhitekte Stojana Titelbaha. Tradicionalna osnova uslovila je prostornu organizaciju sa reprezentativnim delom – sobama i trpezarijom prema ulici i privatnim, sporednim prostorijama u dvorišnom traktu. Kuća, u koju se ulazi preko bočne kapije, postavljena je na regulacionu liniju ulice. Fasada je oblikovana u skladu sa zahtevima nove umetnosti, kao jedinstvena površina s bogatom dekorativnom plastikom floralnog tipa. Jedini ustupak akademskoj arhitekturi predstavljaju jaki podeoni i krovni venac i simetrično postavljeni dvostruki prozori. Izmedju dva prozora postavljena je vaza sa cvećem koja ispunjava površinu od sokla krovnog venca. Iznad i pored prozora nalaze se suncokreti od kojih polaze dekorativno upletene trake, odnosno stilizovani floralni motivi. Na uglovima fasade ispod krovnog venca su delovi ogromnih cvetova. Celokupna dekoracija je deo jedinstvene slike uokvirene širokim trakama. Dekorativnom atikom nad centralnim delom formalno je sprovedena ideja o prodoru preko krovnog venca, kao što su i bočni stupci, odnosno funkcionalni elementi – nosači krovne konstrukcije, deo te iste ideje. Nažalost, fasada u delu nad krovnim vencem nije izvedena po planu ili je pretrpela prepravke koje su taj izgled izmenile, pa su bočni stupci skromnije obradjeni, a pod jednostavnijom, srcolikom atikom, nalazila se godina, do skoro se verovalo 1904, a verovatnije 1905. Kuću su izgradila braća sveštenika Popovića, potonji poznati beogradski gradjevinari Gorča i Milić Popović. Kuća je neznatno prepravljena posle I svetskog rata. Posle II svetskog rata zgrada više nije služila za stanovanje, već je prelaskom u vlasništvo opštine dobila poslovnu namenu. U medjuvremenu izvršene su prepravke unutrašnjosti, ali i fasade, pru čemu je ona u potpunosti izgubila najveću vrednost – svoju dekorativnu plastiku. Kuća Mihaila Popovića predstavlja jedno od najoriginalnijih ostvarenja Art Nouveau arhitekture u Beogradu.

Službeni glasnik RS br. 32/01