Spomenik kulture

Kralja Milutina br. 33, Vračar

link na mapu

Kuća Josifa Šojatau Beogradu gradjena je od 1926. do 1927. godine prema projektu istaknutog arhitekte moderniste Milana Zlokovića. U ovom svom ranom delu, ali i jednom od najznačajnijih u celokupnom opusu, eklektičkim metodom arhitekt je kreirao modernizovanu strukturu sa stilskim elementima renesansnih palata srednje i severne Italije, ali i reljefnim akcentima inspirisanim epohama baroka i manirizma. U skladnom odnosu arhitektonske plastike, reljefne i slikane fasadne dekoracije sa figuralnim kompozicijama, arhitekt je oblikovao redak primer ar dekoa, koji je doprineo afirmaciji ovog modernog stila u Beogradu i Srbiji u periodu izmedju dva svetska rata.

„Sl. glasnik RS“ br. 65/19