Spomenik kulture

Sibnica, Sopot

link na mapu

Crkva Sv. Nikole u Sibnici sagradjena je u periodu izmedju 1931-1933. godine, prema projektu Vasilija Mihajloviča Androsova, jednog od najuticajnijih ruskih arhitekata koji je živeo i stvarao u Srbiji. Koncipirana je kao gradjevina trikonhalne osnove sa pripratom iznad koje je smešten hor i četvrtasta kula-zvonik. Centralnim delom naosa dominira prostrano osmostrano kube koje se uzdiže na kockastom postolju. Opšti koncept gradjevine sa bogato obradjenom polihromnom fasadom izražava uticaj moravske škole. U crkvi se nalazi ikonostas iz starije crkve, sa ikonama koje je 1870. godine izradio poznati slikar Dimitrije Posniković. Crkva predstavlja arhitektonsko-urbanističku vrednost kao istaknuti primer obnove nacionalnog stila ne samo u opusu arhitekte Androsova, već i u celokupnom sakralnom neimarstvu medjuratnog perioda u Srbiji.

Službeni glasnik RS br. 108/05