Spomenik kulture

Rogača, Sopot

link na mapu

Nadgrobni spomenik vojvode Pavla Cukića iz 1817. godine, lociran je sa leve strane seoskog puta koji iz centra sela vodi u „Arnautski kraj“. Spomenik je izradjen od tvrdjeg peščara zelenkaste boje, koji je korišćen za izradu nadgrobnika na širokom području beogradske okoline. Po obliku i obradi predstavlja tipski nadgrobni beleg beogradskog područja iz perioda dva poslednja veka. Čeloglavi spomenik ima oblik izduženog kvadra sa zaobljenim završetkom i ispupčenjem u sredini, koje ide celom debljinom kamenog bloka. Dekorativna obrada izvedena je uobičajenim postupkom urezivanja i plitke plastike, stilizovanom predstavom ljudske figure koja je takodje tipična za ovo vreme i lokalitet. Lepo otesana horizontalna ploča nema nikakvih ukrasa. Na pojedinim mestima na gornjoj strani nazire se urezana linija, koja je išla duž bridova. Pored Cukićevog spomenika pronadjena su i dva manja kamena belega bez natpisa, duboko utonula u zemlju.

Službeni list grada Beograda br. 16/87