Spomenik kulture

Mali Popović, Sopot

link na mapu

Zgrada osnovne škole u Malom Popoviću, podignuta 1867. godine, poseduje sva tipska obeležja šumadijske čatmare, tipa koji dominira arhitekturom ove oblasti tokom čitavog XIX veka. Po svojoj sadržini koju čine učionice i učiteljev stan, zgrada stare osnovne škole u Malom Popoviću ponavlja klasičnu šemu seoskih škola u Srbiji iz prve polovine XIX veka. Svojom arhitektonskom dispozicijom, konstrukcijom i oblikovanjem, zgrada izražava sve one kvalitete narodne arhitekture, koje ovoj obezbedjuju značajno mesto u istoriji arhitektonskog stvaranja. Druga mladja zgrada ovog školskog kompleksa, podignuta najverovatnije krajem XIX veka, pripada tipu tzv. novije seoske kuće. Kuća je pravougaone osnove, podignuta na znatnoj visini, zidana u bondručnoj konstrukciji sa ispunom od opeke i pokrivena relativno visokim četvoroslivnim krovom sa crepom. Mada ne poseduje posebne arhitektonske i etnografske vrednosti, ova zgrada po svojoj funkciji predstavlja jedinstvenu celinu sa zgradom stare osnove škole, pa se tako i tretira. Obe zgrade, zajedno sa dvorištem u kojem su locirane, predstavljaju istorijski ansambl nekada veoma karakterističan za šumadijska sela i veoma retko gde očuvan.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 1146/1 od 07.10.1975.