Spomenik kulture

Socijalističkog saveza 10, Donja Ralja, Sopot

link na mapu

Han u Donjoj Ralji podignut je dvadesetih godina XIX veka i sve do Drugog svetskog rata nije menjao namenu, odnosno, koristio se kao kafana od momenta kada je potreba za hanovima kao prenoćištima nestala. Kuća je pravougaone osnove sa podužnim arhitravnim tremom koji se na obe strane završava, sasvim neuobičajno, uzdignutim pravougaonim doksatima. Objekat se sastoji od osam prostorija, u kojima je zadržan prvobitni raspored od jedne velike kafanske sale, kuhinje, dva hodnika i četiri sobe za prenoćište. Prvobitni raspored je kasnije poremećen time što je kafanska sala poprečnim zidom podeljena u dve prostorije a trem zatvoren jednim parapetom i, takodje, podeljen na dva dela. Neposredno uz objekat, s njegove jugozapadne strane, nalazila se konjušnica koja je danas porušena. Kuća je bondručne konstrukcije postavljene direktno na temeljne kamene zidove. Podrum zidan u lomljenom kamenu prostire se ispod trećine zgrade. Spoljni noseći zidovi imaju ispun od kamena a unutrašnji pregradni, takodje u bondručnoj konstrukciji, ispun od opeke. Krovna konstrukcija je drvena sa vešaljkama i jakim drvenim gredama a pokrivač je ćeramidom. Prozori su dvokrilni dupli a vrata jednokrilna od punog drveta. Podovi su od opeke i daščani. Glavni arhitektonski akcenat čine trem sa ugaonim doksatima i veliki krovni ispusti. Po svojim osnovnim tipskim obeležjima kuća pripada tipu tzv. starije moravske kuće naročito rasprostranjene u ovoj oblasti tokom prve polovine XIX veka. Han je, danas, delimično urušen.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 1118/1 od 19.12.1971.