Spomenik kulture

Mala Ivanča, Sopot

link na mapu

Kuća Žmurića je nastala osamdesetih godina XIX veka kao organizovana funkcionalna i gradjevinska celina za potrebe života i rada jednog tipičnog seoskog domaćinstva toga vremena. Kućište porodice Žmurić bilo je jedno od retkih očuvanih ruralnih celina ovog tipa na beogradskom području. Zbijena kućišta, kakvo je ovo, nastala su spontano i čine adekvatan okvir za život i rad manje porodične zadruge, koja već krajem XIX veka u selima beogradske okoline čini osnovnu seosku jedinicu. Stara porodična kuća Žmurića, osim što je centralni motiv ovog ansambla, ima i odredjen značaj kao pojedinačni spomenik narodnog graditeljstva. Kao tipski predstavnik takozvane mladje moravske kuće, veoma prisutne na beogradskom području, ona ilustruje, s jedne strane, tipsku raznovrsnost narodne arhitekture područja, a sa druge, neosporne gradjevinske i estetske kvalitete te arhitekture. U okviru kućišta poseban značaj imaju privredne i pomoćne zgrade zbog svoje funkcionalnosti, arhitektonske i likovne obrade i tradicionalne tehnike gradnje. U celokupnom nasledju narodnog graditeljstva beogradskog područja, stara kuća sa kućištem porodice Žmurić u Maloj Ivanči, predstavljala je retko očuvanu ruralnu celinu i specifičan mikro ambijent. Danas postoji samo kuća, dok su pomoćni objekti porušeni ili potpuno devastirani.

Službeni list grada Beograda br. 16/87