Znamenito mesto

Marka Ristića, Novi Beograd

link na mapu

Spomen-groblje na Bežanijskoj kosi, na lokalitetu Belanovićeva rupa, mesto je gde je okupator u Drugom svetskom ratu u 70 masovnih grobnica pokopao 8000 žrtava streljanih na licu mesta ili umrlih u logorima. Spomen-groblje se nalazi pored groblja naselja Bežanija. U obliku je udubljenja sa ravnim dnom, površine 3,5 ha. Savez boraca narodnooslobodilačkog rata postavio je 7. jula 1951. godine na ovom mestu prigodno spomen-obeležje.

Službeni list grada Beograda br. 26/92