Spomenik kulture

Bulevar Mihaila Pupina 8, Novi Beograd

link na mapu

Palata Saveznog izvršnog veća jedno je od najreprezentativnijih ostvarenja posleratne arhitekture Beograda i Jugoslavije. Svečano je otvorena 1961. godine povodom održavanja Prve konferencije nesvrstanih zemalja u Beogradu i tokom svoje pedesetogodišnje istorije bila je mesto održavanja važnih političkih dogadjaja. Započeta po prvonagradjenom projektu arhitekte Vladimira Potočnjaka, Antona Urliha, Zlatka Nojmana i Dragice Perak iz 1947, a realizovana prema rešenju Mihaila Jankovića i projektnog biroa „Stadion” u periodu od 1955. do 1961, označila je pobedu modernističkog shvatanja u jugoslovenskoj arhitekturi. Prvobitnim projektom arhitekte Potočnjaka, prema kojem je delimično izgradjena armiranobetonska konstrukcija, predvidjena je izgradnja monumentalne slobodnostojeće gradjevine sa osnovom u obliku slova N. Ovim projektom dominirao je spoj korbizijanskog rešenja osnove i monumentalnog opšteg izgleda, karakterističnog za sovjetsku arhitekturu socijalističkog realizma. Projekat arhitekte Jankovića i njegovog tima uneo je značajne izmene u unutrašnjoj organizaciji i u spoljašnjem oblikovanju gradjevine. Oslanjajući se na postojeće elemente glavnog korpusa objekta, novim projektom izvršena je modernizacija predloška, čime je postignut utisak savremene monumentalnosti. Jedinstven program enterijera, sa mnogobrojnim delima likovne i primenjene umetnosti, koja čine integralni deo zdanja, daje Palati karakter svojevrsne galerije jugoslovenske umetnosti 20. veka. Uredjenje enterijera o čemu je brigu vodila specijalna umetnička komisija, jednako kao i spoljašnjost, trebalo je da izrazi moć, veličinu, stabilnost i jedinstvo nove Jugoslavije. Uredjenje salona posvećenih svakoj od saveznih republika bivše SFRJ, smeštenih u centralnom delu palate, zasnovano je na podcrtavanju tradicionalnih motiva svake federativne jedinice države. Svečani ulazni hol i jugoslovenski salon predstavljaju najveće i ujedno najreprezentativnije prostorije. Svojim arhitektonskim vrednostima Palata je obeležila period stvaranja danas prepoznatljive slike Novog Beograda i Beograda u celini. Jedan je od glavnih repera Novog Beograda i njegove čvrste urbane hijerarhije. Estetske i vizuelene vrednosti gradjevine istaknute su i posebnim parkovskim rešenjem okoline sa prilazima, parkiralištem, garažama i fontanom, kao i opštim položajem objekta koji omogućuje njegovo nesmetano sagledavanje.

Službeni glasnik RS br. 72/13