Spomenik kulture

Omladinskih brigada 88, Novi Beograd

link na mapu

Hangar Starog aerodroma, izgradjen 1929. godine, jedini je sačuvani objekat nekadašnjeg aerodroma „Beograd“. Aerodromski kompleks je formiran na praznom prostoru kod Bežanijske kose, na mestu poznatom pod imenom Dojno polje. Izgradnja aerodroma trajala je od 1926. do 1932. godine i odvijala se u dve faze. U prvoj fazi podignuto je nekoliko kasarni i pratećih vojnih objekata, kao i šest velikih betonskih hangara. Istovremeno, postavljeni su još i jedan veći i nekoliko manjih montažnih hangara metalne konstrukcije, koji su na ime ratnih reparacija nabavljeni u Nemačkoj. U drugoj etapi izgradnje, koja je započeta 1929. godine, a završena tokom 1931. i 1932. godine, letilište je prošireno sa dve travnate poletno-sletne staze, izradjena je moderna pristranišna zgrada za vazdušni saobraćaj i oficirski dom, zatim tehnički deo vojne baze sa hangarom-radionicom za popravku i remont aviona i veliko centralno skladište vojnog vazduhoplovstva. Od nekadašnjeg aerodromskog kompleksa danas je sačuvan samo hangar betonske konstrukcije sa radioničkim aneksima. Realizovan je prema rešenju i pod nadzorom inženjera, naučnika i akademika Milutina Milankovića. Objekat hangara-radionice sastoji se od centralnog dela – hangara za montažu i dva bočna aneksa, koji su uklopljeni u jedinstvenu arhitektonsko-funkcionalnu celinu. U delu krova hangara Milanković je primenio takozvanu betonsku korubu, koja je u vreme gradjenja predstavljala značajnu konstruktivnu inovaciju, tada prvi put izvedenu u našoj zemlji. Od svih hangara koji su izvedeni prema Milankovićevim inženjerskim rešenjima, do danas je ostao sačuvan samo hangar na Starom aerodromu u Novom Beogradu. Po svom tipu i primenjenim inženjerskim tehnikama, predstavlja jedan od malog broja sačuvanih objekata tog tipa u svetu. Danas je svedočanstvo postojanja prvog aerodromskog kompleksa u Beogradu i poseduje poseban značaj za sagledavanje istorije nacionalnog vazduhoplovstva. Takodje, kao jedan od retko sačuvanih objekata ovog tipa konstrukcije u svetu, predstavlja važno svedočanstvo tehničke baštine Beograda i Srbije i graditeljskih veština domaćih projektanata i izvodjača.

Službeni glasnik RS br. 72/13