Znamenito mesto

Izmedju Bulevara Nikole Tesle i šetne staze na obaloutvrdi Dunava, Novi Beograd

link na mapu

Park prijateljstva se nalazi u delu Novog Beograda, na trougaonom prostoru okruženom najznačajnijim novobeogradskim gradjevinama: zgradama Saveznog izvršnog veća, Muzeja savremene umetnosti i Centralnog komiteta KPJ (danas Palata Ušće). Ideja za formiranje prostora memorijalnog karaktera i simbolike potekla je od Mladih gorana 1961. godine, koji su u ime održavanja Prve konferencije nesvrstanih u Beogradu doneli odluku da se osnuje spomen-park kao simbol borbe za mir i jednakost svih naroda u svetu. Specifičnost pozicije jeste neposredna blizina palate Saveznog izvršnog veća, čije je svečano otvaranje bilo povodom održavanja Prve konferencije nesvrstanih. Kako su i park i palata direktno povezani sa važnim dogadjajima iz posleratne istorije Beograda i Jugoslavije, oni su i fizički i simbolično jedinstvena urbana celina. Za svečano otvaranje Parka smatra se Titova sadnja platana 7. septembra 1961. godine, a poslednje veliko sadjenje obavljeno je 1989. godine prilikom poslednjeg Devetog samita nesvrstanih u Beogradu. Konačno rešenje parkovskog prostora dao je arhitekta Milan Pališaški u svom projektu pod nazivom „Potez” koji je osvojio prvu nagradu na velikom jugoslovenskom konkursu 1965. godine. Projekat je zasnovan na jednostavnom geometrizmu bez inicijalnog ideološko-političkog i simboličkog konteksta. Visoka vegetacija parka sastoji se od autohtonih vrsta biljaka tipičnih za priobalje kao i od sadjenih vrsta. Park prijateljstva je jedini javni park formiran na teritoriji Novog Beograda i jedini park duž rečne obale. Činjenica da danas na uredjenoj površini parka postoji sto osamdeset stabala platana, pretvara ovaj prostor u svojevrstan „muzej mira” na otvorenom. Jedinstven je u našoj zemlji i potvrda je mirnodopskog zalaganja kroz noviju istoriju počev od Prve konferencije nesvrstanih pa do danas. Kao mesto koje se vezuje za prvi samit nesvrstanih održan u Beogradu i mesto koje su posetili najviši državnici sveta i zasadili svoje drvo „mira” svedoči o važnim dogadjajima i ličnostima za jugoslovensku i svetsku istoriju.

Službeni glasnik RS br. 8/14