Spomenik kulture

Milentija Popovića 9, Novi Beograd

link na mapu

„Sava centar“u Beogradu predstavlja kompleks objekata, sagrađen 1976-78. godine prema projektu glavnog arhitekte Stojana Maksimovića i saradnika, oblikovan u savremenoj arhitekturi osme decenije HH veka. Razuđen kompleks čine: glavna poslovna zgrada, kongresno-koncertna dvorana, hotel „Interkontinental“ (Crown plaza), dok pasarele povezuju prvi objekat sa kongresnom dvoranom i sa hotelom. Originalnog prostorno-kaskadnog rešenja i izrazito organske strukture, kompleks je uspešno ukomponovan u ambijent šireg priobalnog područja. Građen je u kombinaciji armirano-betonske konstrukcije i čeličnih ramova, uz obilnu upotrebu stakla kao fasadnog materijala. Zasnovan je na veoma pročišćenim savremenim, pretežno zakošenim formama staklenih zelenoplavih fasada, dubokih kaskadnih terasa i bašti sa horizontalnim brisolejima, ali i betonskih fasada sa manjim prozorskim perforacijama. U dominantnoj horizontali kompleksa izdvajaju se kubičnim gabaritima  kongresno-koncertna dvorana „Sava centra“ i hotel. Centar raspolaže većim brojem sala za konferencije i sastanke, kongresno-koncertnom dvoranom, restoranom, kafe-barovima, prodavnicama, u njemu se nalaze pošta, banke, pres centar, prvobitno ambulanta, štamparija, televizija i drugi sadržaji. Hotel „Interkontinental“ (Crown plaza) se pozicijom, arhitekturom, formama i materijalima usaglašava sa ostalim objektima u kompleksu.

„Sl. glasnik RS“ br. 36/21